Padmashri Vaidya Balendu Prakash To Organise Rashtriya Rasa Karya-shala

Padmashri Vaidya Balendu Prakash to organise rashtriya rasa karya-shala from 29th January to 2nd February, 2020.